Cao verhoging 1-3-2023

Verhogingen in de cao's

Op 1 maart 2023 zullen veel werknemers in Nederland een verhoging van hun salaris ontvangen als gevolg van cao-aanpassingen. De verhogingen zijn het resultaat van onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden en hebben als doen de lonen gelijke tred te laten houden met de kosten van levensonderhoud en inflatie. 

De volgende cao's hebben een verhoging:

Bakkersbedrijf 3,55% 

Groothandel in bloemen en platen 2%

Levensmiddelenbedrijf (supermarkt) 1%

M&T 3,25%

Slagersbedrijf 3,5%

Tankstations & wasbedrijven €90 bruto

Verpleeg- verzorging en thuiszorg 3%

Vleessector 3,5%

Cao verhogingen 1-3-2023

De cao's Bakkersbedrijf, Levensmiddelen (supermarkt), M&T, Slagersbedrijf, Tankstations en wasbedrijven en Vleessector zijn algemeen bindend verklaard. Deze cao-verhogingen zijn verplicht.